Vår historie

Foreningen ble stiftet i 1987 da flere av byens velforeninger slo seg sammen for å stå sterkere sammen. Det finnes en lang historie med aktiviteter og positive endringer som har blitt gjennomført etter initiativ og påtrykk fra foreningen. Handelsstanden har lange tradisjoner med bedrifter som har blitt drevet gjennom generasjoner, og stadig nye som kommer til. Foreningen drives i dag av arbeidende styreleder Monica Molvær, som har med seg et stort mangfold av ulike bransjer som er representert i styret.

Monica Molvær // Styreleder og daglig leder
Yngvild Haaland // Ålesund Parkering
Susanne Petersen // Kremmergaarden
Ivar Breivik // XL-gruppen
Christian Bang // Radio Ålesund
Quality Hotel Waterfront // Christina Frøysa
Ålesund Kommune // Oddvar Kongsvik
Momentium // Ronny Stokke
Dalegruppen // Nana-Marie Dale Reichel

Foreningen består av andelseiere, som hvert år møtes til generalforsamling og velger et styre. Arbeidende styreleder fungerer som daglig leder og mye av arbeidet vårt er frivillig. Vi jobber for et aktivt og levende bysentrum. Målet er at handel, kulturliv og byens særpreg skal blomstre og skape unike opplevelser for de som bruker byen

Om du vil stille som sponsor på en av våre arrangement, bidra med noe eller lignende ta uforpliktende kontakt med styreleder Monica Molvær. Vi samarbeider tett med reiselivsnæringen og har et familietre med stor størrelse som dekker de fleste avdelinger i sentrumsnæringen vår